0

سبد خرید

راهنمای اندازه کفش

پای انسان سه‌بعدی است و با هر گونه اندازه گیری با خط کش تنها می‌توان اندازه کفش را تخمین زد. هم‌چنین توجه داشته باشید تولید‌کنندگان از قالب‌های مختلفی برای کفش‌هایشان استفاده می‌کنند.
بر روی یک سطح صاف بایستید و طول از پاشه تا نوک پای خود را با جورابی که می‌خواهید کفش را بپوشید اندازه بگیرید.
از جدول‌های زیر می توانید برای تبدیل طول به اندازه استفاده کنید.

راهنمای سایز مردانه

راهنمای اندازه کفش

راهنمای سایز زنانه

راهنمای اندازه کفش